The Breaker 3 Eternal Force

The Breaker 3 Eternal Force چپتر 10 اضافه شد نوع : مانهوا نحوه خواندن : از چپ به راست ژانر : اکشن – هنر های رزمی – زندگی مدرسه ای – پسرونه نام انگلیسی : The Breaker 3 Eternal Force نام فارسی : موج شکن : نیروی ابدی نویسنده و طراح : (Jeon Geuk-Jin , …